Een afvalvrije werkomgeving klinkt utopisch. Je vraag je vast af: is dit wel mogelijk?
Ja! Met de juiste kennis, begeleiding en inzet is een afvalvrij kantoor voor iedereen toegankelijk. Maar wees gerust je hoeft niet meteen het hele bedrijf om te gooien. Met deze negen tips zet je makkelijk de eerste stappen naar minder afval. Zo verduurzaam je je onderneming en draag je bij aan een circulaire economie.

Waarom afvalvrij?

We gebruiken veel meer grondstoffen dan dat de aarde kan maken. Door minder afval te produceren en het afval dat nog wel ontstaat circulair te verwerken, hoeven we deze belangrijke grondstoffen niet of minder aan te boren.
Jaarlijks produceren we met elkaar een hoop afval. Particulieren creëren zo’n 490 kilo afval per persoon per jaar en in een gemiddeld kantoor wordt er 227 kilo afval per jaar geproduceerd. Wanneer je als bedrijf duurzaam wilt ondernemen is afvalbeheer stap één in het beperken van je ecologische voetafdruk.

Hoe doe je dit?

Helemaal geen afval produceren is niet voor iedereen mogelijk. Maar wanneer er een functie wordt gevonden voor de verschillende afvalsoorten, kun je het niet meer echt afval noemen. Afvalvrij betekent dus niet dat je nooit meer iets mag weggooien, maar dat je bewust en verantwoord met afval omgaat. Om hier een goede start mee te maken hebben wij negen tips verzameld om een afvalvrij kantoor te realiseren.

#1 Zet de Ladder van Lansink in

De Ladder van Lansink is een ‘afvalhiërarchie’, bedacht door de Nederlandse politicus Ad Lansink in 1979. Deze ladder geeft een richtlijn over hoe we het beste met ons afval om kunnen gaan. Preventie en hergebruik hebben de hoogste prioriteit. Wanneer dit niet mogelijk is kies dan voor recycling of verbranding met hoog rendement energieterugwinning. Verbranden zonder energieterugwinning of storten moet vermeden worden.

#2 Creëer een gezamenlijk doel

Maak zoveel mogelijk gebruik van duurzame, CO2 neutrale materialen. Kies, wanneer je afhankelijk bent van leveranciers, deze bewust uit. Bespreek in het voorafgaande gesprek over de mogelijkheden van duurzaam inkopen. In hoeverre zijn zij hier mee bezig en wat zijn de mogelijkheden? Denk hierbij ook aan het verminderen van kilometers, minder verpakkingen of minder plastic.

#3 Motiveer elkaar

Zie je dat een collega goed aan het scheiden is? Benoem het! Positieve associatie is belangrijk en een compliment doet iedereen goed. Hierdoor stimuleer je juist handelen en creëer je een omgeving waar mensen elkaar er ook op aan kunnen spreken als ze zien dat het niet goed gaat.  

#4 Inkopen

Een afvalvrije werkomgeving ontstaat voor een groot deel aan de achterkant van het bedrijf. Je bereikt dit door elke stap bewust door te nemen en te kijken waar verbeteringen kunnen worden gemaakt.  Een inkoper heeft veel invloed op de duurzaamheidscore van het bedrijf, omdat hier wordt bepaald welke grondstoffen er worden aangebroken. Door te kiezen voor materialen die goed gerecycled kunnen worden tackel je aan het begin van de keten al veel problemen.

#5 Bekijk de volledige cyclus

Hoewel inkoop een van de belangrijkste factoren is, is het verstandig om de hele cyclus goed te bekijken. Door bij elke stap een duurzame verandering te integreren stap je het snelst over naar een circulair proces zonder overbodig grondstofgebruik

#6 Breng de afvalstromen in kaart

Wanneer er naar het hele proces is gekeken is de volgende stap het in kaart te brengen van de nog vrijkomende afvalstromen. Welk soort afval komt er het meest voor in de werkomgeving? Een afvalscan kan hier bij helpen. Wij komen voor de afvalscan helemaal vrijblijvend langs om te kijken welk afval er vrijkomt en hoe dit het beste kan worden ingezameld. Hierbij houden we rekening met de recyclingmogelijkheden van de afvalstroom en de inzamelkosten. Hierdoor krijg je een duidelijk overzicht van welke afvalbakken er geplaatst moeten worden. Vraag de afvalscan aan door het contactformulier in te vullen.

#7 Strategisch plaatsen afvalbakken

Kies niet voor algemene prullenbakken onder ieder bureau. Uit gewoonte verdwijnen hierdoor goed recyclebare grondstoffen alsnog bij het restafval. Wees dus kritisch wanneer je een plaats voor de afvalcontainers kiest. Plaats afvalbakken voor een veelvoorkomende afvalsoort dichtbij de werkplekken en restafvalcontainers op een centrale plek. Hierdoor maak je het makkelijk voor werknemers om afval te scheiden en houd je het restafvalvolume laag.

Maak daarnaast ook duidelijk welk afval in welke afvalbak moet. Communiceer dit duidelijk naar de medewerkers en gebruik waar nodig gekleurde borden/afvalzakken of pictogrammen. Zo wordt het voor iedereen zichtbaar welk afval waar hoort en worden foutjes snel opgemerkt.

Heb je veel afval van dezelfde afvalstroom? Zet een perscontainer in! Het afval wordt snel en efficiënt samengeperst, waardoor er een grote hoeveelheid in één keer kan worden opgeslagen en ingezameld.

#8 Kantine/bedrijfskeuken duurzaam inrichten

Heeft uw bedrijf een grote bedrijfskantine? Hier wordt helaas nog vaak eten weggegooid. Kijk samen met de catering eens goed naar de inkopen. Kan er minder en/of bewuster worden ingekocht? Wordt er gekozen voor seizoensgebonden producten en kunnen er nieuwe gerechten worden gemaakt van het overschot? Kijk ook naar de mogelijkheid om bijvoorbeeld broodjes op verzoek te laten smeren in plaats van er een aantal klaar te leggen die achteraf moeten worden weggegooid. De productie van voedsel kost veel energie, water en landbouwgrond. Hier wordt veel CO2 bij uitgestoten. Wanneer het eten wordt weggegooid is de belasting op het milieu allemaal voor niets geweest.

#9 Monitor de gemaakte veranderingen

Observeer op de werkvloer hoe de gemaakte veranderingen uitpakken. Documenteer de uitkomsten en bekijk waar het goed gaat en waar het beter kan. Wees niet bang om fouten te maken. Hier leer je van en dit helpt je om het afvalvrije werken naar een hoger niveau te tillen.

Wat kan Wate2power voor jou betekenen?

Wij helpen je naar een afvalvrije organisatie. Door middel van een circulair afvalmanagement bespaar je het milieu en verduurzaam je je product of dienst. Waste2power neemt geheel vrijblijvend jouw afvalmanagement onder de loep, waarna je uitgebreid advies ontvangt. Besluit je klant te worden? Wij hebben voor elke afvalsoort de juiste inzamelaar en verwerker. Zo weet je zeker dat al jouw bedrijfsafval verantwoord verwerkt wordt.

Facebook
LinkedIn