Energie Audit (EED)

De EED is een Europese richtlijn voor energieverbruik van bedrijven. Deze richtlijn geeft o.a. verplichting aan het eens per vier jaar uitvoeren van een energie-audit. Waste2power beschikt, in samenwerking met onze hoog gekwalificeerde partner Adromi B.V, over de kennis en kunde om de energie audit op vakkundige wijze voor te bereiden zodat de auditeur direct kan starten. Dit bespaart tijd en geld tgv de opdrachtgever.

vanaf €675

inventarisatie en begeleiding.

Wat is een (EED) Energie Audit?

Een Energie Audit is een onderdeel uit de Energy Efficiency Directive, dat wordt afgekort als: EED. Dit is een Europese richtlijn voor energieverbruik van bedrijven. Deze richtlijn hoeft tot doel om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa. De richtlijn verplicht bedrijven o.a. om eens per vier jaar  een energie-audit uit te voeren. Sinds 2016 controleert de Nederlandse overheid de naleving van de verplichtingen uit de EED. 

Tijdens de Energie Audit wordt er informatie verzamelt over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. Na afloop dient u een energie-auditverslag digitaal in te leveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Na de EED ontvangt u een uitgebreide rapportage met de volgende onderdelen:


• Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
• Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
• Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
• Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Ben ik verplicht tot het uitvoeren van de EED?

Ieder bedrijf wordt geacht zich bezig te houden met het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Toch zijn niet alle bedrijven verplicht om een keer in de vier jaar een energie-audit uit te voeren. Voor bedrijven die aan de onderstaande eisen voldoen geldt de verplichting in wel:

• Bedrijven die 250 personen of meer werkzaam hebben, óf
• Bedrijven die een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen hebben.

Naast de Europese richtlijnen zijn er ook nationale wetten en regels voor energiebesparing opgesteld. Middelgroot– en grootverbruikers zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die rendabel zijn. Onder rendabele maatregelen, vallen maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Ook interessant voor jou

Training duurzaamheid

LED licht

Inkoop energie

Zonnepanelen

Bekijk alle producten en diensten »

Ook interessant voor jou

Training duurzaamheid

LED licht

Inkoop energie

Zonnepanelen

Bekijk alle producten en diensten »

Facebook
LinkedIn