Vanaf vandaag tot en met vrijdag 7 februari staat Nederland weer helemaal in het teken van de circulaire economie. Professionals die serieus bezig zijn met een circulaire bedrijfsvoering organiseren verschillende evenementen om andere professionals te laten zien hoe je circulair kan werken. Vind hier het volledige overzicht van de evenementen die deze week worden georganiseerd.

De week van de circulaire economie is in het leven geroepen zodat bedrijven kunnen delen waar ze mee bezig zijn, waar ze in willen verbeteren of waar ze trots op zijn. Vandaar dat wij vandaag informatie delen over het belang van afval en energie in een circulaire economie.

Hoe ziet een circulaire economie er uit?

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen. Hier verliezen grondstoffen hun waarde niet, of zo min mogelijk, en worden er hernieuwbare energiebronnen gebruikt. In een circulaire economie bestaat geen afval. Elke stroom moet opnieuw kunnen worden ingezet binnen de economie. Dit betekent dat de materialen die niet kunnen worden hergebruikt niet meer terugkomen in productieprocessen óf worden ingezet om energie terug te winnen.

Hoe circulair zijn we in Nederland?

In Nederland hebben we momenteel een ‘hergebruik economie’ die langzaam over moet gaan in een  ‘circulaire economie’. In onze huidige economie wordt dus al een deel van onze producten en grondstoffen opnieuw gebruikt. Zo recyclen we ongeveer 80 procent van ons afval en levert de afvalsector 20 procent van alle hernieuwbare energie in Nederland. We zijn dus op de juiste weg, maar kunnen nog veel stappen zetten in het verduurzamen van industriële productieprocessen. Denk aan het ontwerpen met hergebruik als doel, onderhoud en reparatie van producten, het gebruik van gerecycled materiaal in nieuwe producten en de vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen.

De rol van afval in een circulaire economie

Afvalbedrijven worden grondstoffenleveranciers. De afvalbranche zet zich in voor reductie, hergebruik en recycling van afval, oftewel belangrijke grondstoffen. Materiaalkringlopen kunnen door hoogwaardige (eindeloze) recycling worden gesloten. De afvalsector geeft op deze manier waarde aan producten en materialen die door de consument of het bedrijfsleven niet meer kunnen worden hergebruikt. In de laatste jaren zie je steeds meer ontwikkelingen en samenwerkingen ontstaan in afvalpreventie, betere scheidingsinstallaties, en slimmer hergebruik. De afvalbranche heeft een belangrijke rol binnen de circulaire economie. Zonder de expertise, diensten en innovaties van de afvalbranche zal een circulaire economie niet mogelijk zijn. Want hoewel we streven naar een afvalvrije samenleving, zullen er altijd reststromen blijven bestaan. De afvalsector zorgt ervoor dat de grondstoffen binnen de keten blijven en hun waarde steeds opnieuw wordt verlengt.

De rol van energie in een circulaire economie

Het gebruik van energie kan niet worden genegeerd in een circulaire economie. Energie is nodig voor het maken van basisproducten, het is nodig in het transport van producten en zelfs bij hergebruik van afvalstromen is energie essentieel. De energiekosten bepalen vaak of het waard is om iets te recyclen tot nieuwe grondstof. Een duurzame energievoorziening is dus eigenlijk de basis van een circulaire economie.

Net als grondstoffen is het ook van belang dat energie zo lang mogelijk meegaat in een circulaire economie. Veel energie komt nu van fossiele brandstoffen die langzaam opraken. De Nederlandse overheid heeft het doel om in 2050 volledig circulair én energieneutraal te zijn. In dit geval mogen er geen fossiele energie meer gebruikt worden. In het geval van een circulaire economie zal het energiesysteem draaien op hernieuwbare energiebronnen zoals  wind, waterkracht, zon en biomassa. Recyclen van energie is niet mogelijk. Daarom spreken we van ‘hernieuwbare energie’ of ‘energiekringlopen’.

De combinatie van energie en warmte uit restafval is een belangrijk onderdeel van de energiekringloop in de circulaire economie. Vooral in de transitie naar een circulaire economie zal er nog jaren afval blijven bestaan dat niet gerecycled kan worden tot een nieuw product. Het overgebleven (rest)afval wordt dan verbrand in een afvalenergiecentrale, waarbij energie en warmte vrijkomt. Zo moet er een juiste balans gevonden tussen het verder ontwikkelen van gescheiden afvalinzameling en recycling en de hoeveelheid energiewinning uit niet-recyclebare afvalstromen.

Maak uw circulaire ambitie waar

Wilt u als bedrijf meer weten over circulair werken, hoe je dit toepast binnen een onderneming of heeft u dit jaar al een aantal circulaire doelstellingen op de agenda staan? Waste2power helpt graag in de afval- en energietransitie naar een duurzamere werkomgeving. Door uw afval en energiegebruik aan elkaar te koppelen kunnen we een CO-2 én kostenbesparing voor u realiseren.
Stuur een  berichtje naar info@waste2power.nl of bel 085-1308550.

Facebook
LinkedIn