In Nederland wordt het merendeel van het afval gescheiden ingezameld. Dit met het doel om zoveel mogelijk afval te kunnen recyclen. Maar hoewel de recycletechnieken steeds beter worden, zijn we helaas nog niet zover dat al het afval ook daadwerkelijk gerecycled kan worden. Energieterugwinning is een duurzaam alternatief voor afvalstoffen die niet kunnen worden gerecycled.

In Nederland wordt er vrijwel geen afval meer gestort. In plaats daarvan wordt het afval verbrand in een hoog rendement afval energiecentrale, met energieterugwinning. Deze energie komt vrij in de vorm van elektriciteit, warmte of stoom. Na het verbranden van het restafval worden de metaalresten (die verbranden namelijk niet) uit de verbrandingsresten gehaald met een magneet. Dit kan daarna weer worden ingezet in de metaalrecycling.

Koploper

Nederland is koploper verbranding met energieterugwinning. Hierdoor wordt ook steeds meer afval uit andere (Europese) landen naar Nederland geïmporteerd, om in Nederlandse verbrandingsinstallaties verwerkt te worden. Wanneer Nederland hier niet aan meewerkt, wordt het afval in het buitenland gestort. Het afval naar Nederland transporteren is dus in dat opzicht een stuk duurzamer. Door het inzetten van verbranding met energieterugwinning, wordt het afval in Nederland voor zo’n 93% nuttig toegepast.

Bodemas

Wanneer restafval wordt verbrand in afvalenergiecentrales ontstaat er jaarlijks zo’n twee miljoen ton aan verbrandingsresten. Dit bestaat onder andere uit, ketelas en rookgasreinigingsresidum maar het grootste gedeelte van deze verbrandingsresten is bodemas. Dit is zwart, zandachtig materiaal en kan goed worden ingezet in de wegfundering. In Nederland wordt dit veel gebruik bij de aanleg van wegen. Volgens de Vereniging Afvalbedrijven is er meer dan twintig miljard kilo bodemas gebruikt voor de aanleg van Nederlandse wegen. Dit is een duurzame oplossing, omdat er hierdoor geen zand en grind gebruikt hoeft te worden, waardoor primaire grondstoffen dus minder hoeven worden aangesproken. In de verbrandingsresten komt ook vaak glas terecht. Glas kan bij verbranding niet worden omgezet in biogas, waardoor het dus in de resten terechtkomt. Dit worden ook wel ‘slakken’ genoemd. Deze slakken kunnen ook als bouwmateriaal in de wegenbouw worden gebruikt.

Minder verbranding met energieterugwinning

Sinds het stortverbod, meer dan 20 jaar geleden, wordt er steeds meer afval verbrand. Het verbranden zonder energieterugwinning komt inmiddels niet meer voor in Nederland. Al het afval dat wordt verbrand wordt omgezet in duurzame energie. Toch is er de laatste jaren ook een vermindering in afvalverbranding met energieterugwinning. Door de ontwikkeling van nieuwe technieken kan steeds meer afval gerecycled of hergebruikt worden. En ondanks dat afvalverbranding met energieterugwinning een goede toepassing van niet recyclebaar restafval is, heeft hergebruik of recycling de voorkeur. Deze voorkeur is in de jaren 70 vastgelegd door de politicus Ad Lansink en wordt ook wel de ‘Ladder van Lansink’ genoemd.

Wat is de Ladder van Lansink?

De Ladder van Lansink is een rangorde die aangeeft wat de meest milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking zijn. Deze ‘afvalhiërarchie’ is bedacht door voormalig Tweede Kamerlid Ad Lansink in 1979. Hoe hoger iets op de ladder staat, hoe milieuvriendelijker het is.
De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende treden.

Afvalpreventie

Aval voorkomen staat bovenaan de ladder staat preventie. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een eigen tas meenemen bij het doen van boodschappen. 

Hergebruik

Hergebruik is de volgende trede. Hierbij ontstaat dus wel ‘afval’, maar in plaats van het weg te gooien, wordt het opnieuw gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan tweedehands kleding of hervulbare flesjes.

Recycling

Wanneer iets toch wordt weggegooid, kan het het beste gerecycled worden. Wanneer dit afval apart wordt ingezameld kunnen er nieuwe producten van worden gemaakt. Oud papier wordt nieuw papier en van oude flessen worden nieuwe flessen gemaakt.

Verbranding energieterugwinning

Wanneer materialen niet kunnen worden gerecycled wordt het verbrand in afvalenergiecentrales met een hoog energie rendement, waarbij energie en warmte vrijkomt.

Verbranden

Het verbranden van afval zonder energieterugwinning komt niet meer voor in Nederland. Van al het afval dat naar de afvalenergiecentrale gaat,  wordt stroom opgewekt uit de warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval.

Storten

In Nederland is storten van afval niet zomaar toegestaan. Huishoudelijk afval mag nooit worden gestort. Verontreinigde grond en asbesthoudend puin uit bedrijfsafval mag gecontroleerd worden gestort. En ook voor reststoffen uit afvalverbrandingsinstallaties wordt een uitzondering gemaakt.

Profiteren van energieterugwinning?

Bij Waste2power willen we een goede afvalscheiding en het gebruik van groene stroom aanmoedigen. Bedrijven die bij ons zijn aangesloten willen we daarom laten profiteren van de energieterugwinning van hun restafval. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem snel contact op.

Facebook
LinkedIn