Maatregelen nemen om je CO2 voetafdruk te verkleinen. Omdat de urgentie om groener te gaan ondernemen groeit, zijn veel bedrijven hiermee bezig. Consumenten beoordelen een bedrijf of duurzaamheid en partners, klanten en relaties verwachten concrete doelstellingen op het gebied van circulariteit.

Daarnaast is CO2 reductie is niet alleen meer maatschappelijk wenselijk, maar het is ook nog eens wettelijk verplicht. Bedrijven moeten het voortouw nemen om hun CO2-uitstoot te verlagen. Maar wat betekent dit precies en welke stappen kan je gaan zetten?

Wat is mijn CO2 voetafdruk?

Wonen, werken, autorijden, productieprocessen. Dit zorgt allemaal voor CO2 uitstoot. CO2 is opgeslagen in fossiele brandstoffen en komt vrij bij het verbranden hiervan. CO2 is een koolzuurgas en veroorzaakt ruim de helft van het versterkte broeikaseffect. De opwarming van de aarde dus. Om de klimaatverandering tegen te gaan, spraken 196 landen, waaronder Nederland, af in het Klimaatverdrag van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden Celsius. Volgens wetenschappers zijn de gevolgen van klimaatverandering bij deze temperaturen nog beheersbaar.

Een CO2-voetafdruk is een milieumaatstaf die jouw totale uitstoot van broeikasgassen aangeeft. De gemiddelde Nederlander zorgt per jaar voor zo’n 15,8 ton uitstoot. In een bedrijf is het gemiddelde per medewerker tussen de 1 en 12 ton CO2.

Wat de CO2-voetafdruk van een bedrijf is, is afhankelijk van het type organisatie. Wat wordt er geproduceerd, verkocht, verpakt? Hoe zijn de energievoorzieningen geregeld? Hoe is het afvalmanagement? Heb je de ambitie om CO2 neutraal te gaan ondernemen? Dan betekent dit dat jouw (productie)proces, niet bijdraagt aan verdere broeikasgassen. Dit kan door geen fossiele brandstoffen te gebruiken of door een evenwicht te bereiken in de hoeveelheid uitstoot van CO2 en opname van CO2, door bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe bosrijke gebieden. Bomen nemen CO2 op uit de lucht en zetten dit om in zuurstof.

Ben ik verplicht mijn CO2 uitstoot te verminderen?

In Nederland is er een toename te zien in het aantal bedrijven die initiatieven nemen om hun CO2 uitstoot te verkleinen. Bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen te treffen. Toch zijn er ook bedrijven die zich hier nog niet zo in verdiept hebben. Slim om je toch te gaan inlezen. De wetgeving binnen de Europese Unie wordt namelijk steeds strenger om de afgesproken doelstellingen te gaan behalen. Op dit moment is energiebesparing al wel verplicht. Lees hier meer over.

Waarom moet ik mijn CO2 uitstoot verminderen?

Wanneer je nu start met het verminderen van je CO2  uitstoot ben je alvast futureproof en klaar voor toekomstige wetgeving. Maar ook los van wettelijke verplichtingen is het slim om te gaan investeren in duurzaam ondernemen. Zo profiteer van je van financiële voordelen. Denk hierbij aan kostenbesparing op energie en afval (want afval scheiden is vaak een stuk goedkoper) en gebruik van subsidies en investeringsaftrek. 

Daarnaast is CO2 neutraal ondernemen goed voor je imago. Veel bedrijven proberen in te spelen op de ‘duurzaamheidstrend’. Maar wanneer je het niet echt belangrijk vindt en alleen wilt meeliften op de hype krijg je al snel het verwijt dat je aan het ‘greenwashen’ bent. Dit werkt averechts. Bedrijven die serieuze doelstellingen weten te bereiken zijn een stuk interessanter voor klanten investeerders en overheden met dezelfde mindset.

Wilt u ook een start maken met CO2 neutraal ondernemen? Lees hieronder hoe.

 1Breng je uitstoot in kaart
Loop de hele productieketen in en buiten je bedrijf na. CO2 uitstoot zit namelijk in meer dingen dan wat je aanvankelijk denkt. Natuurlijk is er een enorme winst te maken in afval- en energiemanagement binnen je bedrijf, maar kijk ook naar bijvoorbeeld vervoer.

2. Maak gebruik van subsidies
Duurzame energie is onmisbaar wanneer je CO2 reductie wilt realiseren. Hiermee beperk je het gebruik van fossiele brandstoffen enorm.  Windenergie, zonne-energie of energie uit restafval zijn duurzame oplossingen. Wil je zelf energie gaan opwekken? Daar zijn verschillende subsidies en regelingen voor beschikbaar. Ondernemers spelen namelijk een onmisbare rol in het realiseren van verduurzaming. Logisch dat hier tegemoetkomingen voor beschikbaar zijn.

Voor biomassa, geothermie, waterkracht, wind op land en zonne-energie is het project SDE+ (Stimulering Duurzaam Energieproductie) beschikbaar. Wil je liever investeren in duurzame warmte en van het aardgas af? Dan is de ISDE (investeringssubsidie duurzame energie) een mogelijkheid. Dit is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. De DEI (Demonstratie energie-innovatie) heeft sinds afgelopen jaar niet meer alleen de focus op energie-innovatie, maar op innovatieve projecten gericht op CO2 reductie.

3. Investeer bewust
Investeren doe je als ondernemer constant. Behandel duurzaamheid daarom als een belangrijk criterium om investeringen te beoordelen. Investeer in het verduurzamen van je productieprocessen of investeer in projecten die de CO2 uitstoot op andere plekken neutraliseert. Denk aan het planten van bomen of steun projecten die boskap tegengaan.

4. Verminder de hoeveelheid afval in je bedrijf
Afval en energie zijn de grondleggers voor de circulaire economie. Produceren, consumeren en afval weggooien, ook wel een lineaire economie genoemd, is een onhoudbaar systeem. Door al het afval zoveel mogelijk her te gebruiken en te recyclen, bespaar je belangrijke (fossiele) grondstoffen. Benieuwd wat er allemaal gemaakt kan worden van jullie afval? Neem contact op voor meer informatie over duurzaam afvalmanagement.

Facebook
LinkedIn