Waarom ben ik verplicht om energie te besparen? Vanaf een bepaald energieverbruik ben je als bedrijf verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze verplichting roept nog regelmatig veel vragen op. Want wat moet je als ondernemer nu concreet doen en wat zijn de gevolgen als je het niet doet?

Voor veel bedrijven is het duurzaam ondernemen al onderdeel van de bedrijfscultuur geworden en worden er maatregelen genomen om de CO2-uitstoot de verkleinen. Maar ook als je als bedrijf hier nog niet zo ver in bent, ben je verplicht om maatregelen te treffen om je energieverbruik te reduceren. Tot welke maatregelen je verplicht bent hangt af van je energie- en gasverbruik en de bedrijfsgrootte.

Waarom ben ik verplicht energiebesparende maatregelen te nemen?

Deze verplichting is onderdeel van ‘De Wet milieubeheer’. De Wet milieubeheer is de belangrijkste milieuwet. Deze wet bepaalt ook welke milieuregels bedrijven voor in aanmerking komen. Deze wet gaat bijvoorbeeld over milieuheffingen, vergunningen en milieukwaliteitseisen. Deze wet bestaat al sinds 1993, maar werd in die tijd nog weinig gehandhaafd. Pas begin 2018 werd er weer flink wat aandacht aan besteed toen de Sociaal Economische Raad aankondigde extra handhavers in te gaan zetten om de wet te handhaven.

Daarnaast is er per 1 juli 2019 is ook de informatieplicht energiebesparing bijgekomen. Dit betekent dat je als ondernemer moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Dit had je uiterlijk 1 juli al moeten doorgeven. Wanneer je dit nog niet gedaan hebt riskeer je een boete. Gelukkig kun je de maatregelen alsnog rapporteren. Controleer hier of je informatieplicht hebt. Na de eerste rapportage ben je verplicht om de vier jaar de genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren via het eLoket van RVO.

Wie is er verplicht energiebesparende maatregelen te nemen?

Wanneer je als bedrijf meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter gas verbruikt in één kalenderjaar ben je verplicht om maatregelen te nemen. Dit geldt alleen wanneer de maatregelen zich binnen vijf jaar kunnen terugverdienen of een internal rate of return van minimaal 15 procent opleveren. Uitzonderingen zijn bedrijven die bijvoorbeeld al onder het Europese CO2-rechtensysteem vallen of vanwege bedrijfseconomische redenen niet aan de maatregelen kunnen voldoen. In dit laatste geval kun je uitstel krijgen of de maatregelen in fases opdelen.

Wat houden de besparingen in?

De grootte van de maatregelen verschilt per bedrijf en zijn per bedrijfstak vastgelegd. Deze ‘erkende maatregelen’ zijn er ook om de discussie te voorkomen of maatregelingen zich wel binnen 5 jaar kunnen terugverdienen. Bij veel bedrijven kan het bijvoorbeeld een goede oplossing zijn om spouwmuren te isoleren terwijl bij kantoren ook maatregelen worden genoemd zoals de binnenverlichting beperken, het aantal plekken met printers en kopieermachines verlagen, geen apparaten in stand-bystand  te laten staan of vaker te kiezen voor energiezuinige elektrische apparaten.

Wat gebeurt er als ik de maatregelen niet neem?

Zoals eerder benoemd kan je dus een boete krijgen wanneer je je als bedrijf niet aan de informatieplicht houdt. Wanneer je geen maatregelen neemt en geen goede redenen voor uitstel hebt kunnen er bestuursrechtelijke maatregelen worden genomen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een dwangsom (naar evenredigheid) van de niet genomen investering. In de praktijk gebeurt dit echter nog weinig en krijg je vaak de kans om de maatregel of de maatregelingen alsnog door te voeren. Mocht je echter volledig je hakken in het zand zetten, dan kan er onder het mom van ‘een economisch delict’ over worden gegaan tot strafrechtelijke vervolging.

EED

Naast de energiebesparingsplicht en de informatieplicht bestaat er ook een EED plicht (energie-audit). Dit is een Europese richtlijn voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers en/of met een omzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. In dit geval ben je verplicht om (ten minste) elke 4 jaar een energie-audit van uw bedrijf uitvoeren. De energie-audit is ontwikkeld om inzicht te krijgen in het energieverbruik en de mogelijke besparingsmaatregelen in kaart te brengen. Naderhand heb je een overzichtelijke lijst met kosteneffectieve maatregelen. Op basis hiervan kan je een plan van aanpak opstellen om de besparing te realiseren. Hoewel dit lijkt op de energiebesparingsplicht, zijn dit twee verschillende elementen.

Wat moet ik concreet doen?

Voldoe je aan de eisen voor de energiebesparingsplicht en de EED? Dan moet je deze (laten) uitvoeren en de genomen of geplande besparingen doorgeven via het eLoket van RVO. Bekijk de lijst van de erkende maatregelen en vraag advies aan. Ieder bedrijf is uniek en wanneer je écht goed wilt gaan besparen is het verstandig om de hulp in te schakelen van een specialist. Wast2power heeft jarenlange ervaring met energiebesparing bij bedrijven. Wij kunnen overzichtelijk voor u onder elkaar zetten waar u het beste op kunt besparen, wat dit kost en wat dit oplevert. Vraag direct een vrijblijvend gesprek aan.

Facebook
LinkedIn