Energie uit afval

Waste2power verzorgt alles zaken omtrent uw bedrijfsafval en energie. Wij volgen de energiemarkt, geven advies over het efficiënt scheiden van uw bedrijfsafval en halen dit voordelig op met behulp van ons netwerk van afvalinzamelaars. Al het gescheiden afval wordt gerecycled en het overige restafval wordt verbrand met energieterugwinning.

Energie uit afval

Waste2power verzorgt alles zaken omtrent uw bedrijfsafval en energie. Wij volgen de energiemarkt, geven advies over het efficiënt scheiden van uw bedrijfsafval en halen dit voordelig op met behulp van ons netwerk van afvalinzamelaars. Al het gescheiden afval wordt gerecycled en het overige restafval wordt verbrand met energieterugwinning.

Geld terug voor uw afval

Hoe werkt Waste2power

Waste2power is uw partner in duurzaam ondernemen. Omdat groene energie en afval met elkaar verbonden zijn, kunt u hier als ondernemer voordeel uit te halen. Via één contactpersoon krijgt u een duurzame energieleverancier én een duurzame afvalinzameling, die ook nog eens kostenbesparend zijn. Hoe dat precies werkt? In vier simpele stappen:

.

N

Afsluiting servicecontract

De eerste stap is het afsluiten van een serviceovereenkomst. Vanaf nu regelen wij alle zaken omtrent uw energie en bedrijfsafval. Heeft u nog een overeenkomst bij een andere inzamelaar en/of leverancier? Geen probleem, wij regelen kosteloos de overstap!

N

Contractverbetering

Door jarenlange overeenkomsten met vrijwel alle grote energieleveranciers en afvalinzamelaars, realiseren wij duurzame samenwerkingen. Hiermee verduurzamen wij niet alleen uw onderneming, maar realiseren wij vaak ook een kostenbesparing én tijdsbesparing door factuurvermindering.

N

Herinrichting en recycling van uw bedrijfsafval

Een goede afvalinzameling begint bij afvalscheiding. Wij bekijken welke afvalstromen binnen uw bedrijf gescheiden kunnen worden ingezameld.  Dit kan worden gerecycled en levert ook nog een kostenbesparing op, omdat het goedkoper is om af te laten voeren dan ongescheiden afval. Samen met ons afvalnetwerk regelen wij ook de inzameling van uw bedrijfsafval.

N

Voordeel energieterugwinning

Na de recycling van het gescheiden afval gaat het overige restafval naar een afvalenergiecentrale, waar het wordt verbrand. De energie die hierbij vrijkomt wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Het voordeel van deze energieterugwinning vindt u in euro’s terug op uw energiefactuur.

Hoe werkt Waste2power

Waste2power is uw partner in duurzaam ondernemen. Omdat groene energie en afval met elkaar verbonden zijn, kunt u hier als ondernemer voordeel uit te halen. Via één contactpersoon krijgt u een duurzame energieleverancier én een duurzame afvalinzameling, die ook nog eens kostenbesparend zijn. Hoe dat precies werkt? In vier simpele stappen:

.

N

Afsluiting servicecontract

De eerste stap is het afsluiten van een serviceovereenkomst. Vanaf nu regelen wij alle zaken omtrent uw energie en bedrijfsafval. Heeft u nog een overeenkomst bij een andere inzamelaar en/of leverancier? Geen probleem, wij regelen kosteloos de overstap!

N

Contractverbetering

Door jarenlange overeenkomsten met vrijwel alle grote energieleveranciers en afvalinzamelaars, realiseren wij duurzame samenwerkingen. Hiermee verduurzamen wij niet alleen uw onderneming, maar realiseren wij vaak ook een kostenbesparing én tijdsbesparing door factuurvermindering.

N

Herinrichting van uw bedrijfsafval

Een goede afvalinzameling begint bij afvalscheiding. Wij bekijken welke afvalstromen binnen uw bedrijf gescheiden kunnen worden ingezameld.  Dit kan worden gerecycled en levert ook nog een kostenbesparing op, omdat het goedkoper is om af te laten voeren dan ongescheiden afval. Samen met ons afvalnetwerk regelen wij ook de inzameling van uw bedrijfsafval.

N

Voordeel energieterugwinning

Na de recycling van het gescheiden afval gaat het overige restafval naar een afvalenergiecentrale, waar het wordt verbrand. De energie die hierbij vrijkomt wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Het voordeel van deze energieterugwinning vindt u in euro’s terug op uw energiefactuur.

Werk met ons aan uw circulaire doelstelling

Circulaire doelstelling

Duurzaam ondernemen wordt steeds populairder bij bedrijven. We willen niet alleen maar mooie projecten opleveren, maar willen écht iets bijdragen aan onze omgeving. Niet alleen onszelf en onze klanten, maar ook onze kinderen en kleinkinderen een mooie toekomst bieden. Waste2power helpt uw bedrijf om uw duurzame en circulaire ambities waar te maken.

Contractverbetering

Energie
Het afsluiten van een energiecontract brengt vaak een hoop geregel met zich mee. Wij halen in deze wirwar van hoog, laag en enkeltarieven, vastrechtkosten, regiotoeslag, transportkosten en flexibiliteitskosten voor uw bedrijf de meest faire deal uit de markt. En dit levert vaak geld op!

Afval
Veel bedrijven scheiden hun afval nog niet, of niet efficiënt. Dit kan echter wel een hoop voordeel met zich meebrengen. Waste2power regelt dit graag voor u en laat zien hoe u circulair kunt ondernemen door een zero waste afvalmanagement te hanteren. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar dit ziet u ook terug op uw factuur.

Energieterugwinning

Al het bedrijfsafval dat door ons wordt ingezameld wordt zo veel mogelijk hergebruikt. Afval dat niet kan worden gerecycled wordt verbrand in een energiecentrale. De energie ontstaan uit het verbrande restafval wordt elektriciteit op het elektriciteitsnet. Daarnaast levert de verbranding ook warmte op, dat kan worden geleverd aan omliggende woonwijken, bedrijven en fabrieken. Omdat uw afval deze energie heeft geleverd, ontvangt u een opbrengst hiervoor die wordt verrekend met uw energiefactuur.

Duurzame oplossingen

Naast onze adviserende rol bieden wij uw bedrijf duurzame oplossingen.

1. Afval scheiden bij de bron
Veel afval kan worden gerecycled, wanneer het gescheiden wordt ingezameld. Scheiden bij de bron is hiervoor de beste optie, omdat het vervuiling van de afvalstroom voorkomt. Als ondernemer heeft u vaak ook een financieel voordeel bij het scheiden van uw bedrijfsafval. Restafval is een van de duurste afvalsoort om af te laten voeren. Wanneer u al het recyclebare afval eruit haalt scheelt dit in kosten.

2. Efficiente afvalinzameling & recycling
Wanneer al uw afval gescheiden is ingezameld, moet het worden opgehaald. Samen met onze grote netwerk van afvalinzamelaars regelen wij dit voor u. Wij kiezen een inzamelaar die de kortste route hoeft te rijden, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten en die het afval meteen kan verwerken. Al het gescheiden ingezamelde afval wordt vervolgens gerecycled. Van oud papier en karton kan nieuw papier worden gemaakt, van glasresten kan nieuw glas worden gemaakt en van frituurvet wordt biogas gemaakt. Benieuwd welke afvalstromen in uw bedrijf kunnen worden gerecycled? Neem dan contact met ons op.

3. Voltageverlaging
Het is wettelijk zo bepaald dat
overal 230 Volt geleverd moet worden. Dit mag echter wel 10% afwijken, waardoor een minimale spanning van 207 Volt moet worden geleverd. Dit is duurzaam, terwijl er geen kwaliteitsverlies ontstaat. Met de verlaging realiseren wij gemiddeld een besparing van 12% tot 15% op het kWh-verbruik. Dit kan jaarlijks welduizenden euro’s opleveren.

Tijdsbesparing

Omdat alle zaken worden verzorgd door één contactpersoon realiseren wij voor u een tijdsbesparing. Wij nemen al het geregel uit handen en u ontvangt minder facturen waardoor uw administratieve druk afneemt.

Energie- en afvalscan

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om uw huidige afvalinzameling en energieverbruik onder de loep te nemen. Op basis hiervan krijgt u vrijblijvend een aantal besparingstips en laten wij u zien welke milieu- en kostenbesparingen Waste2power voor u kan realiseren.

Service op maat

Geen enkel bedrijf is hetzelfde. Wij maken daarom graag een offerte op maat. Wij kijken wat uw bedrijf produceert en verbruikt en maken speciaal voor u een besparingsplan.

Geïntereseerd in een samenwerking?
Neem contact op

Samenwerken?

Facebook
LinkedIn